субота, 23 март 2019
  • СА ПУНИМ ПОВЕРЕЊЕМ
    ЗАЈЕДНО СА НАМА!
  • ЕНЕРГИЧНО И ОДЛУЧНО!
  • ЕФИКАСНО!
  • ПРОФЕСИОНАЛНО!
  • ИСТРАЈНО!
  • ПОЖРТВОВАНО!

 

Мисија

ЕПС Дистрибуције је сигурна и квалитетна дистрибуција електричне енергије на територији Републике Србије са сталним улагањима у бољу поузданост мреже и веће задовољство корисника дистрибутивног система.

 

 

linija

 

 

Визија

Визија ЕПС Дистрибуције је да буде поуздан и друштвено одговоран оператор дистрибутивног система, који остварује профит из регулисане делатности потпуно у складу са прописима Републике Србије и регулативама Европске уније.

 

 

linija

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev