недеља, 17 децембар 2017

Јавни позив

13.09.2017.

Предмет продаје су тренутне и новонастале количине опасаног отпада који се генерише и привремено складишти на локацијама Продавца, Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Дистрибутивно подручје Београд.

 

- Јавни позив за подношење понуда за отуђење отпада  pdf

- Прилог 1 и 2 опасан отпад   word

 

- Јавни позив за подношење понуда за отуђење отпада (оловне батерије)  pdf

- Прилог 1 и 2 оловне батерије   word

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev