среда, 23 август 2017

Јавни позив

 

Предмет продаје су тренутне и новонастале количине неопасаног отпада који се генерише и привремено складишти на локацијама Продавца, Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Дистрибутивно подручје Београд.

 

- Јавни позив за подношење понуда за отуђење отпада  pdf

- Прилог  word

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev