недеља, 17 децембар 2017

Мале ХЕ и соларне електране

План коришћења обновљивих извора се утврђује на основу енергетских потреба, економских могућности и обавеза Републике Србије преузетих ратификованим међународним споразумима.

Од највеће важности ће бити да обезбеди сигурно, квалитетно и поуздано снабдевање енергијом и енергентима и смањи енергетску зависност земље.

Да би остварила своје циљеве у сектору електричне енергије Република Србија ће до 2020. године да инсталира додатних 1092 МW од чега:

Врста извора

(МW)

Допринос у %

   

од укупно предвиђеног новог инсталисаног капацитета

   ХЕ   (преко 10 МW)

250

23 %  

   МХЕ (до   10 МW)

188

17 % 

   Енергија   ветра

500

46 % 

   Енергија   Сунца

10

1 % 

   Биомаса   CHP

100

9 %

   Биогас   (стајњак ) CHP

30

3 %

   Геотермална   енергија

1

0,1 %

   Отпад

3

0,3 %

   Депонијски   гас

10

 1 %

МАЛА електрана:

Захтев за издавање одобрења за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем:

zahtev_ME_fizičko_lice.pdf

zahtev_ME_pravno_lice.pdf

СОЛАРНА електрана:

Захтев за издавање одобрења за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем:

zahtev_SE_fizičko_lice.pdf

zahtev_SE_pravno_lice.pdf

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev