четвртак, 03 децембар 2020

Енергетски ослонац за грађане и привреду Крушевца

8.

јун
2020.

Пуштена у рад ТС Крушевац 3

У Крушевцу је пуштена у рад реконструисана и дограђена трафостаница „Крушевац 3“ чиме је „Електропривреда Србије“ обезбедила квалитетније и стабилније напајање града Крушевца и више од 50.000 корисника. 

 

 

Инвестиција вредна 140 милиона динара омогућила је и прикључење нових купаца у централном и југоисточном делу града, где је већ формирана нова стамбено – пословна зона.

- Град Крушевац је добио нову трафостаницу напона 110 киловолти, што је важно за Крушевац, грађане, привреду и будућност града. У трафостаницу 110/35/10 kV „Крушевац 3“ уградили смо најмодернију опрему, увели систем даљинског управљања, а имамо и могућност да дуплирамо капацитет ако затреба. И не само то, у преносни систем електричне енергије у крушевачком региону ЕПС, ЕМС и „ЕПС Дистрибуција“ уложили су више од 32 милиона евра. Осигурали смо будућност и Крушевац и овај крај у 21. веку неће имати проблем са снабдевањем електричном енергијом – рекао је Милорад Грчић, в. д. директора ЈП ЕПС приликом пуштања у рад ТС „Крушевац 3“, у друштву Јелене Матејић, директорке АД „Електромрежа Србије“ и Јасмине Палуровић, градоначелнице Крушевца. Они су најпре присуствовали пуштању под напон нове инвестиције ЕМС-а, високонапонског 110 kV подземног кабловског вода дужине 5,6 километара, којим је ТС „Крушевац 3“ повезана са ЕМС-овом ТС „Крушевац 1“.

- Без стабилног снабдевања електричном енергијом нема ни инвестиција, ни улагања ни нових радних места. И зато смо се одлучили да баш у Крушевцу применимо савремено решење које доноси стабилност снабдевања електричном енергијом, али представља и основу за привредни и економски развој – истакла је Јелена Матејић, директорка ЕМС АД.

ТС „Крушевац 3“ саграђена је пре око 30 година и ЕПС је препознао потребу за повећањем капацитета и наставио доградњу 2016. године. Прва фаза обухватила је реконструкцију и доградњу постројења 10 kV, а друга фаза доградњу и опремање постројења 110 kV и изградњу 10 kV кабловских водова, укупне дужине око 20 километара. Повећана је инсталисана снага трафостанице - уместо некадашњих 16 MVA на 31,5 MVA, уз могућност да се удвостручи на 63 MVA.

- Ова велика инвестиција значи развитак за град Крушевац, напредак и нова радна места, као и могућност да се обезбеди снабдевање електричном енергијом за сваку нову фабрику без обзира на енергетске захтеве. Због улагања ЕПС-а наши грађани и привредници осетиће бољитак и стабилност снабдевања електричном енергијом – рекла је Јасмина Палуровић, градоначелница Крушевца.