уторак, 19 фебруар 2019

Све спремно за изградњу нове ТС

5.

април
2017.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дало је грађевинску дозволу за ТС 110/10 kV "Београд 23 - Аутокоманда" са пратећим пословним простором. Изградња ТС на Аутокоманди предвиђена је планом детаљне регулације дела централне зоне општине Вождовац. У тој зони годинама је било проблема у снабдевању електричном енергијом, а ауто-пут који је у близини, представља физичку баријеру многим једноставним решењима. Предрачунска вредност радова на новој ТС је око 1,13 милијарди динара.

– У питању је атрактивна градска локација јер се у овом подручју налази велики број важних објеката, амбасаде и резиденцијални објекти, два највећа фудбалска стадиона, железничка станица Прокоп – рекао је мр Небојша Радовановић, директор Сектора за планирање и инвестиције Београд у "ЕПС Дистрибуцији". Изградња нове трафостанице важна је и због тога што је на тој локацији планирана изградња великог тржног центра, а индиректно ће се добити додатна енергетска сигурност за изградњу "Београда на води". Постављањем 110 kV кабла између ТС "Београд 17" и нове ТС 110/10 kV "Београд 23 – Аутокоманда" ствара се могућност за изградњу још једне ТС 110/10 kV "Савски амфитеатар", која је планирана у оквиру изградње пословно-стамбеног комплекса на обали Саве. Годинама је ово подручје било у неповољнијем положају у односу на централни део града, у коме се налазе четири високонапонске трафостанице, и то "Славија", "Калемегдан", "Пионир" и "Обилић". С друге стране ауто-пута, где је планирана нова трафостаница, тренутно су само две "стодесетке", и то "Вождовац" и "Жарково". Две "тридесетпетице" преко којих иде комплетно напајање овог дела града "Добро поље" и "Топчидерско брдо" изузетно су старе и спремне за реконструкцију.

– Треба истаћи да када се планира локација овакве трафостанице у ужем центру града, увек је проблем наћи што економичнију локацију, односно изградња готово по правилу изискује рушење старих ниских кућа, па је и овај фактор некада сметња за ефикаснију реализацију – каже Радовановић.

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev