среда, 26 јун 2019

Премашен задати план

20.

јануар
2018.

Укупни губици у дистрибутивној мрежи 12.95%

Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд обавештава да је премашен задати план у једном од најважнијих сегмената пословања, а то је смањење губитака у дистрибутивној мрежи. Подсећамо да су губици у 2015. години били 14.02%, на основу чега је Влада Републике Србије зацртала циљ, прихваћен и од стране ММФ, да укупни губици у дистрибутивној мрежи у 2016. години морају да буду смањени на ниво од 13.50%.

 

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд је у 2016. години смањио губитке на ниво од 12.95%, чиме је остварено додатних 836 милиона динара уштеде у односу на план. 

Овај резултат огледа се пре свега у инвестиционим активностима које континуирано спроводимо на модернизацији дистрибутивне мреже и електроенергетских објеката, на измештању мерних места, као и појачаним контролама у циљу откривања крађе електричне енергије и сузбијања тог вида криминала.

Иако остварени проценат губитака у дистрибутиној мрежи представља завидан пословни резултат, нећемо бити у потпуности задовољни докле год се тај проценат не сведе на ниво који је прихватљив у економски најразвијенијим земаљама.

ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА
„ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд

 

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev