уторак, 20 фебруар 2018

Позив на јавну расправу

26.
феб

Обавештавамо јавност и заинтересованe органe и организације да ће Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ – Београд, у своје име и у име и за рачун Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд (у даљем тексту ОДС), ради отклањања последица поплава започети процес припреме и рeализације реконструкције следећих трансформaторских станица: Шабац 1, Горњи Милановац, ЛешницаПетровац и Алексинац

Опширније...

У једном дану откривено 47 крађа

12.
феб.

Акције монтера и полиције у Нишу и на Златибору

Монтери "ЕПС Дистрибуције" само у једном дану открили су 47 случајева неовлашћене потрошње електричне енергије у укупно 189 контрола на подручју Ниша и Златибора, а у сарадњи са нишком полицијом откривена је и ухапшена трочлана криминална група. 

Опширније...

Потрошња струје у летњем периоду

07.
сеп

Првог септембарског викенда стигло нам је дуго очекивано захлађење. Тропски талас са екстремно високим температурама, који је задесио Србију овог лета, одразио се на пораст потрошње електричне енергије, чији је максимум забележен у јулу месецу. Апсолутни максимум дневног вршног оптерећења, у летњем периоду, регистрован је на конзуму Београда 20. јула у 13 часова, а износио је 1.075,48 МW, са укупним дневним протоком енергије од 21.120,97 МWh.

Опширније...

Отворено ново поглавље у раду дистрибутера

15.
јул

Мр Богдан Лабан одржао је данас први састанак са директорима новоформираног Привредног друштва „ЕПС Дистрибуција“ којим је отворено ново поглавље у раду дистрибутера Србије, а које ће донети значајно унапређење у целокупном пословању новог предузећа. Том приликом директор Лабан обратио се члановима колегијума истакавши:

Опширније...

Именован директор „ЕПС Дистрибуције“

02.
јул

Извршни одбор „Електропривреде Србије” именовао је 2. јула Богдана Лабана за директора Привредног друштва Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“.

- Задатак јединственог Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ је уједначавање дистрибутивних процедура на нивоу Србије како би купци на целој територији имали једнаке услове испоруке и квалитета електричне енергије.

Опширније...

Виши ниво поузданости и сигурности напајања

25.
aвг

По завршетку друге етапе изградње ЕПС Дистрибуција, РЦ Електровојводина, данас је пустила под напон ТС 110/20 kV „Пећинци". Другом етапом изградње и адаптацијом 20 kV постројења извршена је замена постојећих 20 kV ћелија и доградња нових 20 kV ћелија (укупно 22 комада и то 15 изводних, 2 трафо, спојка и додатак спојке, 2 мерне ћелије са кућним трафоом и једна ћелија са земљоспојним прекидачем).

Опширније...

АЕРС одобрио повећање цене електричне енергије

05.
јул

Агенција за енергетику Републике Србије дала је сагласност на повећање регулисане цене електричне енергије од 1. августа. Цене електричне енергије за домаћинства повећавају се у просеку за 4,4 одсто, док просечно повећање цена за купце који по Закону о енергетици имају право на регулисано, односно гарантовано снабдевање је 4,5 одсто (без трошкова акцизе).

Опширније...

Статусне промене

У складу са одредбама Закона о привредним друштвима, статусном променом припајања која је реализована дана 01.07.2015. године у складу са Програмом реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд на који је Влада Републике Србије дала сагласност дана 27.11.2014. године, зависна привредна друштва Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд која су обављала енергетску делатност дистрибуције електричне енергије и управљања дистрибутивним системом, као делатност од општег интереса, и то: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад, Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Центар“ д.о.о. Крагујевац и Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток“ д.о.о. Ниш, у својству друштава преносилаца престала су да постоје са даном реализације статусне промене припајања Привредном друштву за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција - Београд“ д.о.о. Београд у својству друштва стицаоца.

Истовремено са реализацијом статусне промене припајања, друштво стицалац „Електродистрибуција – Београд“ д.о.о. Београд је дана 01.07.2015. године променило пословно име у Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

Седиште Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд је у Београду, Булевар уметности 12, 11070 Нови Београд.

Као претежна делатност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд регистрована је енергетска делатност дистрибуција електричне енергије и управљање дистрибутивним системом.

Оснивач Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд је Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд (Стари Град), Улица царице Милице број 2.

 

Уговор о статусној промени  pdf 

linija

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev