субота, 23 март 2019

Технички подаци о конзуму ЕПС Дистрибуције

 

Основни подаци о конзуму ЕПС Дистрибуције

     

Површина

77.453

 km2

Број становника

7.186.862

 

Укупан број корисника ДЕЕС

3.606.262

 

Годишња преузета енергија

30.129

 GWh

Максимална снага конзума

5.369

 MW

Укупан број домаћинстава

3.250.327

 

Просечна годишња потрошња домаћинства

4.327

 kWh

Просечна месечна потрошња домаћинства

361

 kWh

Просечна годишња потрошња по становнику

4.192

 kWh

 
 

Карактеристике мреже ЕПС Дистрибуције

     

Број ТС 110/x

183

 

Даљински управљане ТС 110/x

170

 

Инсталисана снага ТС 110/x

10.345,50

 MVA

Број ТС 35/x

583

 

Инсталисана снага ТС 35/x

6.322,99

 MVA

Даљински управљане ТС 35/x

293

 

Дужина далековода 35 kV

6.823,01

 km

Број ТС 20/0,4

11.141

 

Инсталисана снага ТС 20/0,4

5.173,84

 MVA

Дужина водова 20 kV

9.387,87

 km

Број ТС 10/0,4

26.749

 

Инсталисана снага ТС 10/0,4

10.115,75

 MVA

Дужина водова 10 kV

32.701,80

 km

Дужина водова 0,4 kV

97.076,88

 km

 
     

Укупна дужина средњенапонских водова
и нисконапонске мреже

145.989,56

 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev