уторак, 26 мај 2020

Технички подаци о конзуму ЕПС Дистрибуције

 

Основни подаци о конзуму ЕПС Дистрибуције

     

Површина

77.453

 km2

Број становника

7.186.862

 

Укупан број корисника ДЕЕС

3.651.117

 

Годишња преузета енергија

30.129

 GWh

Максимална снага конзума

5.260

 MW

Укупан број домаћинстава

3.250.468

 

Просечна годишња потрошња домаћинства

4.127

 kWh

Просечна месечна потрошња домаћинства

344

 kWh

Просечна годишња потрошња по становнику

4.192

 kWh

 
 

Карактеристике мреже ЕПС Дистрибуције

     

Број ТС 110/x

189

 

Даљински управљане ТС 110/x

177

 

Инсталисана снага ТС 110/x

10.571,00

 MVA

Број ТС 35/x

579

 

Инсталисана снага ТС 35/x

6.426,62

 MVA

Даљински управљане ТС 35/x

331

 

Дужина далековода 35 kV

6.608,94

 km

Број ТС 20/0,4

8.578

 

Инсталисана снага ТС 20/0,4

3.280,28

 MVA

Дужина водова 20 kV

10.143,07

 km

Број ТС 10/0,4

26.058

 

Инсталисана снага ТС 10/0,4

9.713,53

 MVA

Дужина водова 10 kV

33.317,54

 km

Дужина водова 0,4 kV

112.490,86

 km

 
     

Укупна дужина средњенапонских водова
и нисконапонске мреже

162.560,41

 km

 

 Подаци за 2018. годину