недеља, 17 децембар 2017

Прелазак са монофазног на трофазно бројило

Корисник подноси захтев за издавање Решења (Одобрења) запојачање ангажоване снаге (прелазак са монофазног на трофазно бројило), који се добија и предаје на шалтеру ЕДБ, у улици Господар Јевремова 26-28 за уже градске општине, као и на шалтерима пословних објекта: Крњача, Барајево, Обреновац, Младеновац, Сопот и Гроцка, зависно од локације објекта.

 

Уз захтев се прилаже следећа документација:

• фотокопија личне карте подносиоца захтева, фотокопија личне карте лица које предаје захтев или извод из регистра за правно лице;

• постојећи ЕД број (рачун за утрошену ел. енергију);

• доказ о уплати трошкова поступка (погледајте ценовник);

 

 

 

 

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev