Контакт подаци
уторак, 24 јануар 2017

Прелазак са монофазног на трофазно бројило

Корисник подноси захтев за издавање Решења (Одобрења) запојачање ангажоване снаге (прелазак са монофазног на трофазно бројило), који се добија и предаје на шалтеру ЕДБ, у улици Господар Јевремова 26-28 за уже градске општине, као и на шалтерима пословних објекта: Крњача, Барајево, Обреновац, Младеновац, Сопот и Гроцка, зависно од локације објекта.

 

Уз захтев се прилаже следећа документација:

• фотокопија личне карте подносиоца захтева, фотокопија личне карте лица које предаје захтев или извод из регистра за правно лице;

• постојећи ЕД број (рачун за утрошену ел. енергију);

• доказ о уплати трошкова поступка (погледајте ценовник);

 

 

 

 

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev