недеља, 17 децембар 2017

Одјава - пријава потрошње

Одјавом и пријавом врши се разграничавање потрошње електричне енергије између новог и старог корисника. Пожељно је да оба лица истовремено дођу на шалтер пријаве-одјаве у надлежни Погон услуга, према територијалној припадности.

За одјаву је потребно:

  • лично присуство корисника или овлашћење, ако одјаву врши друго лице у име корисника; 
  • лична карта на увид (фотокопија као прилог);
  • рачун за електричну енергију.

 

Одјава је бесплатна.

 

Под условом да од дана одјаве није протекло више од годину дана, за пријаву је потребно:

  • лично присуство корисника;
  • лична карта на увид (фотокопија као прилог);
  • власнички лист или други документ на бази кога се утврђује власништво над објектом (фотокопија као прилог).

Корисник плаћа трошкове пријаве и прикључења, при чему склапа уговор о испоруци електричне енергије са ПД ЕДБ. У случају када је од одјаве протекло више од годину дана, поступак пријаве иде као код прикључења новог објекта.

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev