недеља, 17 децембар 2017

Врсте прикључака

 

Према Методологији прикључци су подељени у следеће групе:


- типски прикључак - прикључак објекта корисника система на нисконапонску мрежу чија максимална одобрена снага није већа од 43,5 кW (3x63 А) по мерном уређају и за чију се реализацију уграђује двотарифно бројило и типизирана опрема потребна за реализацију двотарифног мерења.

- групни типски прикључак - типски прикључак са више мерних уређаја, а највише 64 мерна уређаја у објекту који се прикључује на систем.

- индивидуални прикључак - сваки прикључак који није типски;

- посебни случајеви прикључка - повећање снаге постојећег корисника система; раздвајање-спајање инсталације у објекту који је већ прикључен на систем; прикључење привремених објеката, градилишта и објеката у пробном раду; измена техничких услова на постојећем прикључку (измештање места мерења); ; поновно прикључење објекта на систем, када се захтев подноси због ранијег искључења са система.

Врста прикључка

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev