недеља, 17 децембар 2017

Одвајање инсталације од постојећег корисника

Корисник подноси захтев за издавање Решења (Одобрења) за раздвајање-спајање инсталације од постојећег корисника, који се добија и предаје на шалтеру ЕДБ, у улици Господар Јевремова 26-28 за уже градске општине, као и на шалтерима пословних објекта: Крњача, Барајево, Обреновац, Младеновац, Сопот и Гроцка, зависно од локације објекта.

 

Уз захтев се прилаже следећа документација:

• фотокопија личне карте подносиоца захтева, фотокопија личне карте лица које предаје захтев или извод из регистра за правно лице;

• доказ о уплати трошкова поступка;

• и сва неопходна документа за раздвајање-спајање инсталације.

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev