недеља, 17 децембар 2017

Прелазак са ЈТ на ДТ бројило

Преко шалтера пријаве-одјаве, у надлежном Погону услуга, према територијалној припадности, корисник, уз рачун за електричну енергију, подноси захтев за издавање техничких услова путем "белог картона". По пријему захтева прегледач инсталација, снимањем стања на терену, издаје техничке услове у писаној форми, а корисник поступа по издатим техничким условима.

Након прегледа изведених радова, корисник на шалтеру:

- плаћа трошкове замене бројила;
- уграђује МТК пријемник /уколико у орману нема постојећег/.

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev