недеља, 22 септембар 2019

Промена адресе фактурисања

Физичка лица треба да се јаве на шалтер пријаве-одјаве у надлежни Погон услуга, према територијалној припадности, где се налази објекат за који се мења адреса фактурисања.

 

Корисник са собом мора понети:

- ЕД број мерног места;
- ЕД број места фактурисања;
- личну карту на увид и фотокопија као прилог.


Правна лица морају послати писани допис Сектору вирманских корисника
(улица Масарикова 1-3) који треба да садржи:

- наплатни број;
- адресу где се налази локал;
- адресу места фактурисања.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev