БЕОГРАД - Планирана искључења за датум: 2019-11-15
ОпштинаВремеУлице
Палилула09:00 - 16:00 Насеље БОРЧА: БАОШИЋКА: 2А,6-12,5-7, БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА: 3-9Б,13-17,21-27, ЦРНОРЕЧКА: 4-6,10-12,7-9, ДЕВИЧКА: 2-12,3,7-11, ГРГЕТЕЧКА: 32,36,42-42А,50-56Б,27-29,39-45,49-51Б, ЈЕЖЕВИЧКА: 4-12,1-3,7-11, КИКИНДСКА: 8,11А, КОСТЕ ХРИСТИЋА: 2-8,3-7, МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА: 66Е, ШИШАТОВАЧКА: 6-12А,20,24,32,36,44,48-54,1-3,7А,15-19,179, ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ: 150-150, Насеље БОРЧА - Преток: КИКИНДСКА: 2-2Ж,1А-3В,
Чукарица08:30 - 14:00 Насеље СРЕМЧИЦА: ДОЉАНСКА: 76-92,73-79,
Раковица08:30 - 13:00МИЛАДИНА ПЕТРОВИЋА: 17-21, Насеље ПЕТЛОВО БРДО: ГОЧКА: 2-2Б,1-11, НИЋИФОРА НИНКОВИЋА: 4/,1-1Б,7-7, РАДОВАНА САМАРЏИЋА: 2-6А,1-5,
Нови Београд09:00 - 13:00ДР ИВАНА РИБАРА: 1-13,17-23, ГАНДИЈЕВА: 2-2е,1-1, ГРЧКА: бб,10-12, КОЛУМБОВА: 8-12,3-13, ЉУБИНКЕ БОБИЋ: 26а-26б,42,11-23б, МАГЕЛАНОВА: 8-24,9-21, МАРКА ПОЛА: 8-24,1-17, МАРКА РИСТИЋА: 3, МАТИЈЕ ВУКОВИЋА: 4-8,5-13, МИЛАНА ВУЈАКЛИЈЕ: 6-10,1-5,9-17, НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ: 2-6,14-22,1-25, НЕДЕЉКА ГВОЗДЕНОВИЋ: 2-24А,28-58,1-21,25-31,35-41, НОРВЕШКА: 18,1-19,23, ВЕСПУЧИЈЕВА: 2-36,1-9,13-31, ВИКТОРА НОВАКА: 2-12,1-9,
Гроцка08:00 - 17:00 Насеље ВРЧИН: КОСАНЧИЋЕВА: 1, ШТИПСКА: 22-28,32,38-42,27-31,35-41,45-53,59-65А,
Гроцка08:00 - 17:00 Насеље ВРЧИН: ГОДЊИЧКА: 8-12,18,24,1-3,17, ГОДЊИЧКА 1. ДЕО: 4-10,18-20,28,5,21, МИЛУТИНА БОЈИЋА: 4,26-28,32,11,
Обреновац08:00 - 14:00 Насеље ОБРЕНОВАЦ: БОГДАНА ЈАКОВЉЕВИЋА: 2-8,1-7, ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ: 2-24, ГАЈСКА: 2-6,1-7, КАПЕТАНА ПЕТРА ЕРИЋА: 2-32,1-31, КОЛУБАРСКА: 2-10,5, КРУШИК: 2-8,1-7, МИЛОРАДА РАДОВАНОВИЋА: 2-28,1-19,23-27, МИЛОСАВА ПАВЛОВИЋА: 2-38,1-7, НЕМАЊИНА: 99-101, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ: 2-22,30-34,38-42,1-11, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ: 6-40А,
Сурчин08:30 - 12:30 Насеље БОЉЕВЦИ: БРАЋЕ ГАВРИЛОВИЋ: 18-34,38-50,15-27,31-37,41-55, БРАЋЕ ИКЕР: 2-8А,12-70,74-76,80-94,1-9,13-43,49-117, БРАЋЕ ВУЈИЋ: 2-14,18-26,1А-1Б, ЧМЕЛИКОВО НАСЕЉЕ: 2-16,20,28,34,40,44-50,56-72,80,84-90,96,1-5,9-15,21,29-31,35,39-51,57-61,65-67, ФЕНЕЧКА: 2-6,12-20,24-30,40-44,54,3-7,11,17,21,25, КАРАЂОРЂЕВА: 4,18,22,30-70,1-29,35-47, ВАСИЛИЈА НИКОЛИЋА-БЕЈЕ : 6-8,12,1-7,
Обреновац09:00 - 14:00Насеље Грабовац: Чанића крај